Γυμνάσιο

Οι μαθητές μας:

  • Αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες στα μαθήματα της Γλώσσας και των θετικών επιστημών
  • Μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους
  • Μαθαίνουν να οργανώνουν τη μελέτη τους
  • Βελτιώνουν τις επιδόσεις τους

Ώρες ανά εβδομάδα

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελλην. Γλώσσα1,5
Αρχαία Ελληνικά1,5
Μαθηματικά3
Σύνολο6

Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελλην. Γλώσσα 1,5
Αρχαία Ελληνικά1,5
Μαθηματικά3
Φυσική2
Χημεία1
Σύνολο
9
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :