Χειμερινό πρόγραμμα

Οι μαθητές μας:

  • Συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στα μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό
  • Εξοικειώνονται με τη διαδικασία των εξετάσεων συμμετέχοντας σε 20 επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων
  • Υποστηρίζονται από τη σύμβουλο μας – παιδοψυχολόγο στη διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών
  • Υποστηρίζονται από τους καθηγητές τους στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους

Ώρες ανά εβδομάδα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

Γλώσσα-Λογοτ.3
Αρχαία Ελληνικά7
Ιστορία3
Λατινικά3
Σύνολο                                                
16

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

Γλώσσα-Λογοτ.3
Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία4
Σύνολο                                                
16

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Γλώσσα-Λογοτ.3
Βιολογία
4
Φυσική4
Χημεία4
Σύνολο                                                
15

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝ.
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γλώσσα-Λογοτ.3
Μαθηματικά5
Πληροφορική3
Οικονομία3
Σύνολο                                                
14

ΕΠΑΛ

Νέα Ελληνικά3
Μαθηματικά4
Μαθήματα ειδικότητας 3
Σύνολο                                                 10
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :