Θερινό πρόγραμμα

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι μαθητές μας:

  • Εστιάζουν αποκλειστικά στα μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά
  • Καλύπτουν τα κενά από τις προηγούμενες τάξεις
  • Εμπεδώνουν σε βάθος τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της επόμενης τάξης

Ώρες ανά εβδομάδα

Γλώσσα-Λογοτ.2
Μαθηματικά3
Φυσική2
Αρχαία3
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :