Α’ Λυκείου

Οι μαθητές μας:

  • Δημιουργούν στέρεη υποδομή στα βασικά μαθήματα της τάξης
  • Εμβαθύνουν τη γνώση τους και εκπαιδεύονται να λειτουργούν στο πιο απαιτητικό πλαίσιο του Λυκείου
  • Επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν με την υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού που τους παρέχουμε δωρεάν
  • Προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων με πρόγραμμα επαναληπτικών διαγωνισμάτων εκτός του κανονικού τους μαθήματος

Ώρες ανά εβδομάδα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνικά2
Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Σύνολο                                                 13
Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :