ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Α' Γυμνασίου Β'-Γ' Γυμνασίου Α' Λυκείου
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Άλγεβρα 2
Νεοελλ. Γλώσσα 1,5 Νεοελλ. Γλώσσα 1,5 Γεωμετρία 2
Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 1,5 Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 1,5 Φυσική 2
    Φυσική 2 Χημεία 2
    Χημεία 1 Νεοελλ. Γλώσσα 2
        Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 2
Σύνολο (ώρες) 6   9   12

 

Β' Λυκείου & Προετοιμασία Γ' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  Νεοελλ. Γλώσσα            2
Νεοελλ. Γλώσσα 2 ΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΤ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.
Αρχαία Ελληνικά 4 Φυσική 4 Φυσική 4 Μαθηματικά 4
Ιστορία 1 Χημεία 2 Χημεία 2 Α.Ε.Π.Π. 1
Λατινικά 1 Βιολογία 1 Μαθηματικά 4 Α.Ο.Θ. 1

Σύνολο (ώρες)

8

   9    12    8

 

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νεοελλ. Γλώσσα 2 Νεοελλ. Γλώσσα 2 Νεοελλ. Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 6 Φυσική 4 Μαθηματικά Προσ/μού 5
Ιστορία Προσ/μού 3 Χημεία 3 Α.Ε.Π.Π. 3
Λατινικά 3 Μαθηματικά Προσ/μού 5 Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία Γεν. Παιδείας 2 Βιολογία Προσ/μού 4 Βιολογία Γεν. Παιδείας 2
Σύνολο (ώρες) 16   18   15

 

ΕΠΑΛ
Νεοελλ. Γλώσσα 3
Μαθηματικά 4
Μαθήματα Ειδικότητας 3

Σύνολο (ώρες)

10