ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Ώρες ανα εβδομάδα

Α' Γυμνασίου Β'-Γ' Γυμνασίου Α' Λυκείου
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Άλγεβρα 3
Νεοελλ. Γλώσσα 1,5 Νεοελλ. Γλώσσα 1,5 Γεωμετρία 2
Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 1,5 Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 1,5 Φυσική 2
    Φυσική 2 Χημεία 2
    Χημεία 1 Νεοελλ. Γλώσσα 2
        Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 2
Σύνολο (ώρες) 6   9   13

 

Β' Λυκείου & Προετοιμασία Γ' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ   ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3
Αρχαία Ελληνικά 5 Μαθηματικά 4 Βιολογία 2 Μαθηματικά 5
Ιστορία 1 Φυσική  4 Φυσική 4 Α.Ε.Π.Π. 1
Λατινικά 2 Χημεια 3 Χημεια 3 Α.Ο.Θ. 1
        Άλγεβρα 2    

Σύνολο (ώρες)

11

 14  14  10

 

Γ' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ   ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3 Γλώσσα - Λογοτ. 3
Αρχαία Ελληνικά 7 Φυσική   4 Βιολογία 4 Μαθηματικά  5
Ιστορία  3 Χημεία   4 Φυσική 4 Α.Ε.Π.Π. 3
Κοινωνιολογία 2 Μαθηματικά  5 Χημεία 4 Α.Ο.Θ. 3
               
Σύνολο (ώρες) 15 16 15   14

 

ΕΠΑΛ
Νεα Ελληνικά 3
Μαθηματικά 4
Μαθήματα Ειδικότητας 3

Σύνολο (ώρες)

10