Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία Προσ/μού 3
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο (ώρες) 15

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά Προσ/μου 5
Σύνολο (ώρες) 16

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Νεοελλ. Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 4
Σύνολο (ώρες) 15

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νεοελλ. Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά Προσ/μου 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
Σύνολο (ώρες) 14

 

ΕΠΑΛ
Νέα Ελληνικά 3
Μαθηματικά 4
Σύνολο (ώρες) 7

                                             

Διάρκεια Θερινής προετοιμασίας : 6 εβδομάδες