Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ
Επιτυχόντες
Εκπαιδευτικά Νέα
Δραστηριότητες  Πρόγραμμα σπουδών

Α' Γυμνασίου Β'-Γ' Γυμνασίου Α' Λυκείου
Μαθηματικά 4 Μαθηματικά 4 Άλγεβρα 2
Νεοελλ. Γλώσσα 2 Νεοελλ. Γλώσσα 2 Γεωμετρία 2
Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 2 Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 2 Φυσική 2
    Φυσική 2 Χημεία 2
    Χημεία 1 Νεοελλ. Γλώσσα 2
        Αρχαία Ελλην. Γλώσσα 2
Σύνολο (ώρες) 8   11   12

B' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελλ. Γλώσσα

2

Νεοελλ. Γλώσσα 2

Μαθηματικά

4

Αρχαία Ελληνικά 4

Φυσική

4

Ιστορία 1

Χημεία

2

Λατινικά 1

Σύνολο (ώρες)

12

  8

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα

2

Νεοελλ. Γλώσσα 2 Νεοελλ. Γλώσσα 2

Αρχαία Ελληνικά

6

Φυσική 4 Μαθηματικά Προσ/μού 5

Ιστορία Προσ/μού

3

Χημεία 3 Α.Ε.Π.Π. 3
Λατινικά

3

Μαθηματικά Προσ/μού 5 Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία Γεν. Παιδείας 2 Βιολογία Προσ/μού 3 Βιολογία Γεν. Παιδείας 2
Μαθηματικά Γεν. Παιδείας 2 Ιστορία Γεν. Παιδείας 2 Ιστορία Γεν. Παιδείας 2

ΕΠΑΛ

Νεοελλ. Γλώσσα

2

 

Μαθηματικά

4

 

Μαθήματα Ειδικότητας

3

 

Σύνολο (ώρες)

9