Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ
Επιτυχόντες
Εκπαιδευτικά Νέα
Δραστηριότητες  Η Φιλοσοφία μας

Η πρόοδος των μαθητών μας είναι προσωπική μας υπόθεση, γι’ αυτό:
έχουμε δημιουργήσει
σύγχρονους χώρους, ομοιογενή 4-μελή έως 8-μελή τμήματα

παρέχουμε
σύγχρονα και πλήρη συγγράμματα στους μαθητές μας

στηριζόμαστε
σε έμπειρους, καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και στη συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους.

συνεργαζόμαστε
με ειδικούς για θέματα παιδαγωγικά και ψυχολογίας εφήβων

έχουμε καθιερώσει
σεμινάρια για μαθητές και κηδεμόνες

διοργανώνουμε
αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις