Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ
Επιτυχόντες
Εκπαιδευτικά Νέα
Δραστηριότητες


ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2015 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ (10%)
Αλφαβητική ταξινόμηση
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ 2014 (6%)
Επ.
Πεδίο
Τμήμα/Σχολή Ιδρ. Πόλη Ε.Μ. Βάση
2015
Διαφ.
15/14
I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΓ 19927 -203
I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ 20559 -140
IV Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16631 1738
IV Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17074 1799
IV,V Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 10802 520
IV,V Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14368 1180
III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα 15793 2167
III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 16626 2415
V Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ
V Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 1ΓΛ 9813 3946
II,IV Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15202 1617
V Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16621 1520
V Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18741 973
III Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18695 1436
III Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18010 1415
I Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12051 1359
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΣΧΕ 19463 515
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα ΣΧΕ 17570 304
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ 20250 685
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος ΣΧΕ 18353 2404
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη ΣΧΕ 14828 -582
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΣΧΕ 19732
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά ΣΧΕ 15837 304
V Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16905 984
V Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16860 1155
I,V Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16228 593
I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα 13216 73
I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13882 1629
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18484 1061
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18449 1270
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18174 1062
II,III Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 17978 1272
III,IV Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 17235 972
IV,V Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15753 1487
IV Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 7034 -510
II,IV Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17472 1832
III,IV Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 18070 1595
I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΑΛ 10722 -2711
I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ 17255 5506
I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΕΡ 10750 -821
I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ 12128 -1136
II Γεωγραφίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 8941 -69
II Γεωγραφίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15291 1964
II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15282 1566
II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13593 2583
II Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15265 1428
II,IV Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16981 2409
II,IV Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 12028 1121
II,IV Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15667 2212
I Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12374 1102
IV Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 18222 3920
IV Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 8475 -918
II,IV Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14886 2025
II,IV Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 7785 285
II,IV Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι 7614 155
I,V Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16115 1121
III Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 13613 860
I Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 18256 337
III Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 16880 1526
III Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 14683 1155
III Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης ΤΕΙ Σητεία 13825 1838
IV,V Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 9947 739
I,IV Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 11511 762
I Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 17571 844
I Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ 18363 1403
V Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 12540 -146
V Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17163 3451
V Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13512 1785
V Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 9663 1730
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 11028 402
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 7926 -774
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 7840 -611
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 10859 82
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 6956 -1393
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά 7572 -560
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 13798 1440
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11578 -56
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς 13121 1654
I,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 12047 1188
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα 9070 -1016
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα 8050 -339
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 8531 -496
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 8305 -336
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο 9815 607
V Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 12185 1038
V Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα 7064 -1068
I,V Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πύργος 11297 746
I,V Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Άμφισσα 11567 724
IV,V Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη 8431 -53
IV,V Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα 8572 -19
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά 1ΓΛ 6759 -797
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 1ΓΛ 11805 -423
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 10598 126
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 1ΓΛ 8899 -30
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα 1ΓΛ 6090 -3074
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα 1ΓΛ 5972 -1313
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο 1ΓΛ 6371 -305
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς 1ΓΛ 10171 -410
IV,V Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17856 895
I,II Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16926 591
I,II Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17398 695
IV Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ) ΤΕΙ Αθήνα 11277 1024
IV Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ) ΤΕΙ Αθήνα 10743 757
IV Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 13359 3042
IV Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 11003 872
I Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 14263 647
I Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 18470 697
I Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 17746 661
III Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18419 1119
II,IV Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15099 2992
II,IV Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 10904 1146
III Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος 11724 50
II,IV Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17396 2157
II,IV Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12553 2650
II,IV Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 15296 2323
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 16757 79
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 16450 1280
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 13601 184
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 14282 523
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 13524 496
II,IV Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16322 2081
I,II Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 12518 175
I,II Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16967 866
I,II Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15456 1630
II Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 10290 1013
I,II Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 12168 28
III Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 17421 1554
IV Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 15886 1914
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 17341 1262
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16238 1477
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18225 -71
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18064 1561
II,IV Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16823 1760
II Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 13281 1314
II,IV Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17916 2817
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18660 1132
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 19040 1020
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 17656 1103
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 17368 1212
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 12409 1131
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 7296 -399
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 10076 815
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 7888 32
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 9605 1308
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 7874 -769
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 8773 207
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17878 1036
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 12433 1879
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11242 575
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 11751 1259
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 7246 -1157
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 8404 57
IV Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 16865 1667
I Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15953 953
I Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12273 -130
I Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον 12092 281
I Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17193 2215
I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11507 -754
I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12149 289
I Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16333 1450
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 19205 327
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 19095 532
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 18788 603
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18930 610
III Ιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 18805 465
III Ιατρικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 18699 614
III Ιατρικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 18704 584
III Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 19600 420
III Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 18863 3
III Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα 15539 1192
III Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15441 1862
III Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 14242 1688
II,IV Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 19170 599
II,IV Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18281 1628
II,IV Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16854 822
I Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΣΠ 10554 3833
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17166 743
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17069 457
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14518 -314
I Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15084 607
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 15190 1675
I Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 13561 671
I Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12952 623
I Ιστορίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12620 756
I Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΤΑ 9826 -8510
I Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ 6831 -4403
I,II Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16695 1676
IV Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 8683 -747
III Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 13486 1404
I Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 11863 682
I Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15889 1028
I Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 13785 1329
I,II Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 13478 61
I Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα 16984 1631
I Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 14518 1338
I Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11417 -919
I Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15058 976
I Κοινωνιολογίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 12042 278
I Κοινωνιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 14042 876
I Κοινωνιολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16669 595
III Κτηνιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18560 784
III Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα 18271 788
I,II Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 11182 719
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11641 -453
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιάς 12866 871
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 7178 -1633
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 7433 -1021
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 7131 -1630
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα 7108 -1281
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10498 156
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 9544 289
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 9075 -135
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18028 1501
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18026 1001
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 7864 -980
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 9496 -445
III Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα Ι-Λ 15946 1172
III Λογοθεραπείας, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα Ι-Λ 16071 1305
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18259 1846
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17860 1763
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15352 2431
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15982 2959
II Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος 12657 292
II Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 14858 1130
III Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα 16806 1619
III Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15131 939
III Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Πτολεμαΐδα 12731 417
V Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17434 2147
I,II Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15098 1204
I Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 11760 1095
IV Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας /Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 7402 -40
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13026 2037
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 13103 1321
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 9089 395
IV Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 12683 -249
IV Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 6946 -450
IV Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 12733 1007
II,IV Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 13048 2607
IV Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 13475 1777
II,IV Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 16200 2808
IV Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17365 2972
IV Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17049 2651
IV Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο 9404 1168
IV Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 10298 1616
IV Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 12046 225
IV Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 14565 1245
IV Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 16245 2896
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 13079
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 12831 1011
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 13238 1314
II,IV Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 13564 1515
II,IV Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος 10473 -235
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 14437 2244
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14494 2424
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 8318 328
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος 8805 650
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 7365 -433
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 7769 -266
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10562 1809
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 9765 761
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11205 1102
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη 8034 -324
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 10615 1506
IV Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σύρος 10726 1405
IV Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 9863 224
IV Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα 8625 488
IV Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα 11664 590
IV Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες 8450 307
IV Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 8278 164
IV Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16143 2164
IV Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18421 1565
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18600 1164
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 17505 1308
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18922 1056
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 18113 1583
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 15755 2924
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα 7484 -329
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 11798 2388
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 7670 -73
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 12344 3464
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 9074 712
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11013 1896
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 9433 288
IV Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11320 1440
IV Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 13002 713
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16521 1385
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16092 1408
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ 16543 1350
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ 16210 2291
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ 17144 1343
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ 16981 2573
III Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 17886 1130
I,II Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 13445 -2498
I,II Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 10034 -724
I,II Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 8203 -3606
I,II Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 10888 946
IV Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 16668 5114
IV Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18790 1037
II,IV Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 19189 1133
II,IV Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18221 1779
II,IV Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18172 1062
V Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς ΑΓΓ 16150 1925
V Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 11550 340
I Νομικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18604 250
I Νομικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18487 292
I Νομικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 18284 428
III Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα 15083 1491
III Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17576 1272
III Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15942 2225
III Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Διδυμότειχο 11493 277
III Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 12753 472
III Νοσηλευτικής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 12419 595
III Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 14007 2058
III Νοσηλευτικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 12716 1218
III Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 16224 1690
III Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 12090 379
I Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 2ΓΛ 15881 5465
III Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18691 686
III Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18695 682
III Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα 15241 1561
V Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12436 538
V Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 16052 2565
V Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17393 424
V Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14112 1593
V Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 19081 50
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15928 2262
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16138 1677
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 12875 320
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 14103 1651
V Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 14959 1234
V Οικονομικών Επιστημών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 12426 227
V Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12539 1024
V Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16983 1578
V Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 11991 672
IV Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα 12542 682
IV Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 10521 1678
III Οπτικής & Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνα 15479 1902
V Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 10641 789
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 16010 2476
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15282 1522
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17452 1623
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17788 541
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17188 412
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15499 635
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα 16590 1233
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 14120 738
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 14400 662
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 16528 814
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 14549 454
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 15561 1331
I,II Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 17185 616
I,II Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14253 986
I,II Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 13078 490
I,II Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15162 617
I,II Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 13456 845
II,IV Περιβάλλοντος, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 9526 5
IV Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ 7923 19
II,IV Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17689 1315
II,IV Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 17189 1501
II,IV Πληροφορικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 12605 -444
II,IV Πληροφορικής, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 11738 -533
II,IV Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 13959 1419
II,IV Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17485 1381
II,IV Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17150 2270
II,IV Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18262 1739
II,IV Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 12767 1289
I Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11340 236
I Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17375 1046
I Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 13464 -691
I Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 14462 2308
I Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16351 1294
I Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12669 639
I Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17677 1432
IV Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17868 1017
IV Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17370 1297
IV Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18501 965
IV Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 17131 1349
IV Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 16367 1209
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12675 1818
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 12344 816
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 10703 -133
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα 11868 1093
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 9380 759
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Τρίκαλα 8507 222
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες 8947 394
I,IV Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 11466 806
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα * 9367 -137
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Αθήνα *
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη * 9567 -199
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη * 6769
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς * 10759 694
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Βελλάς *
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο * 10570 606
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Ηράκλειο *
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα ** 10786 613
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Αθήνα ** 7374
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη ** 10312 364
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη ** 3846
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς ** 10009 317
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Βελλάς **
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο ** 9872 399
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ) ΕΚΚΛ Ηράκλειο ** 1932
I,II Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα 15922 623
I,II Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14815 728
I,II Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 13251 1036
III Ραδιολογίας & Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα 14859 1075
I Σλαβικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15210 718
II Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος 11463 903
II,V Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15268 2198
II Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16634 2368
I Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 19445 430
IV Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 8246 -3096
I,IV Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος ΣΧΕ
IV Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς 7486 -1085
IV Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 7096 -291
II,IV Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 8860 187
II,IV Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 8087 -5
II,IV Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 11007 1563
II,IV Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 7806 1389
II,IV Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 9337 320
IV Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 17709 1478
IV Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 17479 2109
II,IV Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργιών, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 7170 -198
IV Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 10404 1598
IV Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι 6998 -428
IV Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα 13034 362
IV Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13621 978
IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 10467 656
II,IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 8471 -463
IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 9920 246
II,IV Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος 7150 -236
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12361 1140
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα 7461 -226
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα 8560 586
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 8174 312
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10356 882
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11278 2470
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 8913 683
I,IV Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 12600 -90
V Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΥΡ 6328 -972
V Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα 6913 -1064
I Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14310 1295
V Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 18547 402
V Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 18335 502
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18635 806
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18577 798
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18518 860
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17601 627
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17466 52
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15877 182
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 16096 693
I Φιλολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 14454 1352
I Φιλολογίας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 14165 463
I Φιλοσοφίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13345 204
I Φιλοσοφίας & Παιδ/κής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16711 939
I Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16724 591
I Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14198 725
I Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 13188 1037
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18082 2186
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17246 1759
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 15196 1200
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 16741 2582
II Φυσικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 15130 2291
III Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 18209 1827
III Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 17704 2103
III Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αίγιο 15862 1069
III Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 16191 1199
IV Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 13291 -143
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17989 1771
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17406 1681
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 16495 1953
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 16651 1465
II Χημείας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 16411 2016
IV Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18169 1753
IV Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18051 2334
IV Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18604 1419
V Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 17001 824
I,V Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 11282 470
I,V Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 11151 828
II,IV Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15669 2223
I Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18216 477
I Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18193 380
I Ψυχολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 18012 525
I Ψυχολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18148 399
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ 2013 (4%)
Επ.
Πεδίο
Τμήμα/Σχολή Ιδρ. Πόλη Ε.Μ. Βάση
2015
Διαφ.
15/14
I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΓ 19161 5456
I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ 19325 3358
IV Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13817 647
IV Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14069 -1028
IV,V Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 7392 2197
IV,V Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12233 -3770
III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα 12601 -168
III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11956 2751
V Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ 6336
V Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 1ΓΛ 6301
II,IV Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11246 -2015
V Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 14496 -2074
V Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 17094 -1178
I Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 8575 2566
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΣΧΕ 16157 -1470
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα ΣΧΕ 12423 -3633
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ 19417 167
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος ΣΧΕ 10496 -3861
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη ΣΧΕ 9350 -4496
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΣΧΕ 11848
IV Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά ΣΧΕ 11402 1554
V Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 13747 -1745
V Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 10956 -4113
I,V Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14184 -2102
I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα 11698 2425
I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9719 3780
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16978 -613
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16632 -505
II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15869 -223
II,III Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 15823 829
III,IV Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 14975 3030
IV,V Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 11792 -4100
IV Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 4224
II,IV Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12682 -743
III,IV Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 14674 3374
I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΑΛ
I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ
I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΕΡ 9597 -1477
I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ 9271
II Γεωγραφίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 5534 -329
II Γεωγραφίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15406 -696
II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11537 -1045
II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 8027 1533
II Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11593 -2100
II,IV Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13158 -17
II,IV Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 8288 3348
II,IV Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 11414 653
I Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 6669 2382
IV Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 10468 -3876
IV Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα 4747 3
II,IV Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11182 1207
II,IV Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 5718 2146
II,IV Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι 4217
I,V Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12075 -4633
III Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 11032 584
I Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 12106 740
III Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15237 2648
III Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 11245 516
III Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης ΤΕΙ Σητεία 10104 4106
IV,V Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 6405 1516
I,IV Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο 3935 629
I Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 9914 559
I Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ 14264 655
V Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 8794 -1675
V Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14043 -2547
V Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πάτρα 7316 -7073
V Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 4099 -6445
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 4552 189
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 6077 69
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 8329 -275
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 3992 -464
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά 5007 -4466
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 9915 -6139
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 8808 -5110
V Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς 8721 -7166
I,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 7974 1500
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα 6132 -1572
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα 5802 850
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 5237 15
IV,V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 5578
V Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο 7672 -3828
V Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 8599 -7158
V Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα 6890 426
I,V Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πύργος 5427 -3684
I,V Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Άμφισσα 970 -6257
IV,V Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη 5220 1670
IV,V Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα 6240 -393
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά 1ΓΛ
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 1ΓΛ 9282 -1327
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ 6526 -3360
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 1ΓΛ
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα 1ΓΛ 6066
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα 1ΓΛ
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο 1ΓΛ 12110
V Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς 1ΓΛ 8052
IV,V Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16613 -286
I,II Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15163 -1026
I,II Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15570 2734
IV Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ) ΤΕΙ Αθήνα 8329 73
IV Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ) ΤΕΙ Αθήνα 9176 133
IV Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 8225 -655
IV Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα 7859 439
I Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 5764 -8237
I Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 13697 4104
I Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ 11620 267
III Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17343 291
II,IV Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9870 -1510
II,IV Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 4480 -139
III Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος 8009 2375
II,IV Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13964 -1347
II,IV Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 7120 1491
II,IV Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12429 5625
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ 14821 -758
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ 14300 1096
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ 11997 366
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ 12891 5939
I,II Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ 12122 4826
II,IV Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 10106 -3632
I,II Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 9358 385
I,II Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14143 48
I,II Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12256 624
II Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 6226 -9519
I,II Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 9090 -1486
III Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 15337 482
IV Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ 9572 -2285
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 15980 -50
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 13888 -1136
II,IV Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 18075 211
II,IV Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14558 -371
II Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 5322
II,IV Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14398 -246
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17160 -248
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17525 -540
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 14738 210
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 12773 -661
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 9199 -1356
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 4090 -398
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 7243 2049
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 5999
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 5909 282
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 5042 -4509
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 6884 1832
IV Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 15285 1093
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 10286 -2872
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9176 5632
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 8862 -2744
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 4678 -9476
IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 4740 -4280
IV Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 14664 3845
I Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12936 -380
I Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 11087 5892
I Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον 9924 831
I Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14952 2454
I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9035 -722
I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 8445 1753
I Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12730 -1524
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18764 -192
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 18473 -343
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 18019 -373
III Ιατρικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 18195 -237
III Ιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα 18061 -354
III Ιατρικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 18008 -355
III Ιατρικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 17986 -339
III Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 18411 715
III Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα 11949 -1418
III Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 11834 2454
III Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10932 6311
II,IV Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 16399 -892
I Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΣΠ 7659
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13420 -2170
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14033 73
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 8480 1171
I Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 11476 786
I Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 8736 -3352
I Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 9863 3358
I Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 4256 -8509
I Ιστορίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 6413 -2467
I Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΙΤΑ
I Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ
I,II Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14464 -860
IV Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 7457 -292
III Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 10728 2305
I Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 7383 -2406
I Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12636 -3012
I Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 6045 -1745
I,II Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 10067 5423
I Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα 13556 -1585
I Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11858 1602
I Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 7926 -3817
I Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11051 -4844
I Κοινωνιολογίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 6205 -2827
I Κοινωνιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 8255 -2229
I Κοινωνιολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12681 -3918
III Κτηνιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17495 -365
III Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα 17305 -380
I,II Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα Ι-Μ 10216 2768
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9497 -2967
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιάς 10513 -5424
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 6059 -8390
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 5360 -1207
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 4176 -4561
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα 6977
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 5422 -4602
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 4124 -470
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 4245 -3738
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15121 -1416
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15772 -1424
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 5340 -3248
V Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 7056 2300
III Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα Ι-Λ 12694 5322
III Λογοθεραπείας, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα Ι-Λ 11991 6197
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15915 764
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16780 725
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 10210 -1259
II Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 10908 1285
II Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος 7141 1532
II Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12039 6228
III Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα 14314 2710
III Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10926 247
III Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Πτολεμαΐδα 9970 103
V Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15339 -1247
I,II Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12158 -1157
I Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 7185 1762
IV Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας /Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 3951
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9612 -511
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 11062 -775
IV Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 6330 1266
IV Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 8905 -2483
IV Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 4490
IV Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 9525 -3624
II,IV Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 6510 -3612
IV Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10200 -3614
II,IV Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 12470 3503
IV Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 14438 3428
IV Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14256 -132
IV Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο 6280 2640
IV Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 6915 2445
IV Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 6108 223
IV Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 6772 -2459
IV Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 11751 1632
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 7684
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 7114 -482
IV Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 9230 4930
II,IV Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 8616 225
II,IV Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος 5404 -874
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 11846 -2939
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12491 4955
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα 6494 1490
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος 7144 -1232
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 4965
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 5156 -5643
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 5609 -333
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 6685 1988
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 8202 951
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη 4504 -416
IV Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 6282 -104
IV Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σύρος 5562 -4462
IV Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 7715 149
IV Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα 5646
IV Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα 8630 -632
IV Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες 5577
IV Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά 4460 -696
IV Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12991 7619
IV Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 16141 247
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16904 642
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη 12898 -191
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18087 722
IV Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15682 450
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 10195 -3902
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα 4678
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 7516 3135
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη 5336 -222
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 7670 4904
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες 7195 -3635
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 7784
IV Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας ΤΕΙ Χαλκίδα 7741 600
IV Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10080 6148
IV Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 9252 2955
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 15016 1787
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ
II,IV Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Τρίκαλα ΠΕ
III Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 14704 -748
I,II Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 11276
I,II Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ 9673 -7866
I,II Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ 9110
I,II Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ 8083
IV Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα 11295 -121
IV Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17244 -101
V Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς ΑΓΓ 11994 -1364
V Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος 10918 2184
I Νομικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17862 -318
I Νομικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17626 -485
I Νομικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 17222 -653
III Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα 12813 4100
III Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15685 850
III Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10661 867
III Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Διδυμότειχο 7571 3403
III Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 8131 151
III Νοσηλευτικής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 10127 -2605
III Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 10167
III Νοσηλευτικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 8821
III Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 9928 3706
III Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 9076 2538
I Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 2ΓΛ 17060 1164
III Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17965 -323
III Οδοντιατρικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17859 -423
III Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα 14390 5643
V Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9326 -6666
V Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 12261 -4437
V Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15762 -1841
V Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9128 -7494
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12105 -4732
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15884 -588
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 11473 -4444
V Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 10475 -5931
V Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 15150 -1462
V Οικονομικών Επιστημών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 9884 -6269
V Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 7126 -9067
V Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13725 -2877
V Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 6057 -8589
IV Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα 11110 446
IV Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα 7446 1320
III Οπτικής & Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνα 11821 240
V Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη 5655 -4384
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 11953 -4607
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 12817 -3086
V Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15753 -1001
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16030 -979
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15033 -183
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 11961 -1799
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα 12504 -2610
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος 11082 -1224
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 11412 -186
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 12921 -2558
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη 11902 -2666
I,II Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 12268 -1801
I,II Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 14196 -155
I,II Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 10723 1564
I,II Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα 10317 2214
I,II Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 11201 -645
I,II Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 10869 1893
II,IV Περιβάλλοντος, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 7053 789
IV Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΕΛΣ
II,IV Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15798 229
II,IV Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15738 235
II,IV Πληροφορικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 8650 928
II,IV Πληροφορικής, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 7080 132
II,IV Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία 8753 3576
II,IV Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16046 55
II,IV Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15820 22
II,IV Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16638 -306
II,IV Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη 8583 4484
I Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 7218
I Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12953 -3168
I Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος 8679 420
I Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 7005 651
I Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 12645 -2511
I Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 6516 -8010
I Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15253 -135
IV Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 16029 158
IV Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13350 -499
IV Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16997 -183
IV Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 12798 -2202
IV Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 12296 -1464
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9410 3245
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς 9484 -878
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 7104 1731
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα 10599 980
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 7277
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Τρίκαλα 5318 -3077
IV Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες 6887 4115
I,IV Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη 4517 76
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα * 6854 -228
IV Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη * 7888 1150
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς * 7964
I Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο *
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα ** 3663 -3038
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη ** 5828 -5503
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς **
I Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο **
I,II Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα 14212 1522
I,II Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12708 1403
I,II Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 9971 3363
III Ραδιολογίας & Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα 12126 -1076
I Σλαβικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 13639 413
II Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος 4272 1488
II,V Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 12302 -3761
II Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 16143 669
IV Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ
I,IV Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος ΣΧΕ
IV Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς 4934
IV Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 5142
II,IV Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 7804 -1646
II,IV Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες ΠΕ 7555 928
IV Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 15137 -748
IV Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΕ 13291 -1498
II,IV Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργιών, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι 5160 980
IV Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ
IV Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι 5589
IV Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα 11073 -1611
IV Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9674 2196
IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 6337
II,IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 6603 3219
IV Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 7430 983
II,IV Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος 5930 1967
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9461 4416
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα 5461 2349
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα 4642
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 6030 2826
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 6218 2051
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 6857 -2373
II,IV Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα 5876 -940
I,IV Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 10201 1172
V Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα ΠΥΡ 7169 -3166
V Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα 5711
I Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 10785 -1433
V Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη ΠΕ 17187 -1754
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17667 -335
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17727 -356
III Φαρμακευτικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 17455 -442
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15028 -594
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11999 5391
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 7254 -201
I Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 11217 395
I Φιλολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 5934 -1303
I Φιλολογίας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα 4918 -13557
I Φιλοσοφίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 4909 1949
I Φιλοσοφίας & Παιδ/κής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 13114 3171
I Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14162 -1950
I Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 9237 3828
I Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 4548 -6022
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα 15432 330
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15210 4511
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 7094 -5672
II Φυσικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα 11439 681
II Φυσικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 7874 -5430
III Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 16493 533
III Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15459 199
III Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αίγιο 13081 -288
III Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 13200 648
IV Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 14345 -661
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 14829 -745
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 14334 303
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 12764 7206
II Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13572 3063
II Χημείας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο 12030
IV Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 15347 -338
IV Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 13103 -431
IV Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17044 368
V Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 14176 -2647
I,V Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 7108
I,V Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 2507
II,IV Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 15015 -95
I Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17055 -549
I Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 17258 -325
I Ψυχολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο 16924 -128
I Ψυχολογίας, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 17249 -181